Illeris læring bogIlleris definerer læring som en proces, der medfører psykiske ændringer af relativt varig karakter. Dette som værende udenom biologisk-genetiske forhold såsom modning eller aldring (Illeris, 1999, s. 17). Læring er på den måde mere eller mindre sammenfaldende med (psykisk) udvikling, socialisering, samt kvalificering.

Illeris specificerer, at læringsprocessen er en grundpillar i en integreret proces, der omfatter to delprocesser, hvilke gensidigt påvirker hinanden:

  • 1) En samspilsproces mellem individet og dets omgivelser
  • 2) En indre psykisk tilegnelses- og forarbejdningsproces, der fører frem til læringsresultatet (Illeris, 1999, s. 16).

Ud fra denne forståelse af læringsprocessens dobbelte karakter som to integrerede delprocesser, så mener Illeris; at læring altid på en gang er en kognitiv, en psykodynamisk og en samfundsmæssig proces.

“(…) Hver eneste læreproces har tre dimensioner og er spændt ud mellem tre indfaldsvinkler, som typisk er repræsenteret af Piaget, Freud og Marx” (Illeris, 1999, s. 19). Deraf bogens undertitel; “aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx.”

Bogens læringsforståelse er centreret omkring disse tre polare, som fungerer som den overordnede analyseramme, hvilket giver bogen sin  indholdsmæssige struktur. Illeris gennemgår tidens aktuelle læringsteorier med at forklare læringens kognitive dimension. Derefter inddrages den psykodynamiske. Til sidst medtages også den sociale og samfundsmæssige dimension.

Illeris understreger, at grunden til han starter med den kognitive dimension, ikke er fordi han opfatter den som vigtigere eller mere grundlæggende end de to andre. Han mener dog, at den kognitive dimension er et godt sted at starte bogen op, fordi det er her læringspsykologien traditionelt lægger ud, og gradvist udbreder fremstillingen til at dække hele feltet, der er relevant i forbindelse med læring.