Motivation og læring

Knud Illeris’ læringstrekant er et relevant værktøj ift. læring. I det følgende kan der læses nærmere om motivation og læring. Først ses der på de forskellige ydelser inden for rådgivning, der tilbydes gennem Cortzen Digital. I forbindelse med dette, er det relevant at skelne mellem, hvad der blot er rådgivning, og hvad der er udførelse. Mange af de forskellige ydelser, der tilbydes via Cortzen Digital, er tiltænkt at de også udføres af Cortzen Digital. Dog er der også virksomheder, organisationer og andre, som blot har brug for rådgivningsaspektet.

Af forskellige tiltag inden for rådgivning, der tilbydes, giver det god mening for overblikkets skyld at opstille disse som en punktopstilling herunder:

  • Motivation og læring
  • Markedsføring
  • Søgemaskineoptimering – SEO i valby
  • Hjemmesidedesign

(Udgivet 27. jan 2017)

Motivation og læring ud fra læringstrekanten af Knud Illeris mm.

I dette afsnit ses der nærmere på forskellige forhold, som kan øge motivationen og dermed læringen hos de lærende. Der tages udgangspunkt i Knud Illeris’ teorier omkring læring, hvilket skyldes Illeris’ interesse og ekspertise inden for voksenlæring.

Læringens tre dimensioner er kendt som Knud Illeris’ læringstrekant

Ud fra Illeris, er der en række elementer, som har indvirkning på elevens læring. I dette afsnit ses der nærmere på disse elementer, eller dimensioner som Illeris kalder dem. Udover, at der er en indvirkning på eleven ud fra dennes omgivelser eller samfundet, er der også tre vigtige dimensioner. Disse dimensioner er indhold, drivkraft og samspil (Illeris, 2006).

Indhold

Indholdsdimensionen eller blot indhold, omhandler traditionelt blandt andet det materiale eleven bliver undervist i eksempelvis teoriundervisningen. Illeris’ forståelse i forhold til dette er relativt bred, da der ikke alene blot forstås viden og kundskaber, men også færdigheder, forståelse, indsigt, kompetencer, mening, holdninger og kvalifikationer. Det centrale er blot, at der skal være en lærende, som tilegner sig noget viden eller forståelse.

Drivkraft

I drivkraftdimensionen, påpeger Illeris, at der skal være en mental energi i forhold til at lære noget. Denne dimension omhandler derfor mobilisering af den lærendes psykiske energi, som skal anvendes til at gennemføre den givne læreproces i teoriundervisningen som eksempel.

Her er der selvfølgelig tale om motivation, følelser og viljestyrke. I forhold til dette, påpeger Illeris, at drivkraft altid vil påvirke selve den enkeltes motivation og læring, samt dermed læringsprocessen og læringsresultatet.

Samspil

I den tredje og sidste dimension, samspilsdimensionen, er den lærendes samspil med omverdenen i centrum, som er afgørende i forhold til motivation og læring. Her handler det blandt andet om kommunikation, handling og samarbejde. Der er her tale om nære og sociale samspil i relation med andre, samt de samfundsmæssige forhold generelt. Dette grundet, at det omkringliggende samfund har en afgørende betydning for de overordnede læringsmuligheder, hvor dimensionerne er mere eller mindre affødt af det enkelte samfund.

De fire læringstyper, kumulativ læring, assimilation, akkommodation, transformation

Knud Illeris har i sin teori en række læringstyper. Disse deler han op i fire forskellige, som dermed danner de såkaldte fire læringstyper. De fire læringstyper består af følgende typer: Kumulativ læring, assimilation, akkommodation og transformation. I det følgende uddybes de fire læringstyper.

Kumulativ læring

Kumulativ læring forekommer, når den lærende blot husker den viden som denne skal ”lære”. Eksempelvis forekommer kumulativ læring, når den lærende eksempelvis husker sin pinkode til sin mobiltelefon. Dette uden der er nogen systematisk forbindelse eller sammenhæng.

Assimilation

Hvis den lærende eksempelvis lærer pinkoden, ved at forbinde tallene til sin fødselsdag eller andet system, hvor der er nogle skemaer at arbejde ud fra, er der tale om assimilation (Illeris, 2006).

Akkommodation

Under akkommodation, omstruktureres skemaer hos den lærende, og er som oftest meget energikrævende hos den lærende. Et godt eksempel kan være, hvis en forkert metode anvendes til at udregne noget matematisk, og der eksisterer en meget hurtigere metode. Hermed skal der bruges en del energi på at lære og erfare den nye metode, og dermed omstrukturere den allerede kendte metode i det mentale skema. Når det gamle skema, er nedbrudt og tilrettelagt den nye metode, er der dermed opnået akkommodation (Ibid.)

Transformation

Transformation er en væsentligt mere omfattende end akkommodation, da der ifølge bogen Læring, er langt flere skemaer, som omstruktureres. Skemaerne omstruktureres tilmed også i relation til alle læringens dimensioner. Transformation er kendetegnet ved, at denne form for læring indebærer en såkaldt ændring i selvets organisation. Det vil altså sige, at hele den lærendes personlighed ændres i forhold til læreprocesserne, som denne har været igennem (Ibid.).

Hvis du ønsker at bestille tid i forhold til motivation og læring i ledelse eller som elementer i udviklingen af applikationer, kan du med fordel tage kontakt. Anvend blot kontaktinformationerne her på siden.

 

Få et tilbud fra et professionelt SEO bureau

Contact Us