Online Markedsføring

Fremover laver jeg online markedsføring hos Beruf, hvor min primære beskæftigelse er SEO. Beruf arbejder inden for flere specialistfelter, hvor et af deres hovedfelter er Google Ads. På den måde er de hos Beruf et dedikeret Google Ads bureau. I det følgende kan du læse mere om online markedsføring generelt.

Online markedsføring har længe været en fordel i forbindelse med at opnå salg, eller anden form for konvertering. Derfor er en velovervejet online strategi nødvendig for at opnå succes med sit brand eller virksomhed.

I de fleste tilfælde er det godt at brandet, personen eller virksomheden, har sin egen hjemmeside. Det er dog også muligt blot at anvende en Facebook-side eller andet som sin primære “hjemmeside”.

Der er dog en række fordele ved at have sin egen hjemmeside, hvilket blandt andet er, at man har fuldstændig kontrol over hvordan den skal designes. Det kan være i form af, at fremhæve nogle særlige elementer på siden. Eksempelvis billeder af produkter eller kontaktinfomationer, hvis der drives en rådgivningsvirksomhed.

Herunder foretages en punktopstilling af, hvad professionel online markedsføring omhandler:

  • Strategisk Analyse
  • Hjemmeside
  • Annoncering
    • Google AdWords, som nu hedder Google Ads i 2019
    • Facebook annoncering
  • Søgemaskineoptimering / Search Engine Optimization (SEO)
  • Social Media Marketing (SMM)
  • Virtual reality markedsføring

Hvis du ønsker at kontakte mig og høre nærmere omkring online markedsføring, kan du med fordel klikke på følgende link: Kontakt Michael Cortzen

Online Markedsføring – Strategisk analyse

En virksomheds verden, er som så meget andet i konstant forandring. Derfor er den strategiske analyse en nødvendighed til at anskaffe den fornødne indsigt i virksomhedens omgivelser og nuværende situation. Den strategiske analyse, kan derefter anvendes til at træffe ledende beslutninger for virksomheden, som påvirker denne positivt fremadrettet.

En strategisk analyse indeholder derfor en analyse af virksomhedens eksterne og interne faktorer for at skabe succes og værdi. Derfor er en strategisk analyse en nødvendighed i forhold til succesfuld online markedsføring.

Nogle gode værktøjer i forhold til at udføre en god strategisk analyse, er PESTEL til omverdenen og Porters Five Forces til branchen. Samtidig er der også nødvendigt at se nærmere på de interne ressourcer.

Her er det nødvendigt at se nærmere virksomhedens økonomiske formåen, samt en værdiskabelses analyse. Online markedsføring er som oftest meget tidskrævende, og kræver derfor gerne ekstra kapital. Hvordan virksomheden skaber værdi for kunden, er meget vigtigt at vide, således dette bliver kommunikeret korrekt ud i forhold til online marketing strategien.

Efter analysen, er det muligt at foretage en vurdering af den egentlige strategi, og dermed hvilke tiltag, som skal gøres i forhold til denne.

Hvis du ønsker at høre nærmere omkring denne ydelse, kan du med fordel anvende kontaktinformationerne her på siden.

Online Markedsføring – Hjemmeside eller webshop

I forhold til online markedsføring, er en hjemmeside i allerhøjeste grad et meget effektivt værktøj, da en hjemmeside blandt andet giver meget mere kontrol over kommunikationen af ens budskab. Hos Cortzen Digital, leverer vi en hjemmeside, som er responsiv og SEO-optimeret. Det gør din hjemmesie lettilgængelig for alle platformsbrugere, hvad enten det er en PC, tablet eller smartphone.

I forhold til udarbejdelse af en simpel eller avanceret hjemmeside, er vi eksperter i html, WordPress og mange andre forskellige platforme.

Virtual reality markedsføring kan indgå på en hjemmeside, hvilket kan være yderst effektivt i mange sammenhænge.

Hvis du ønsker at læse mere omkring udarbejdelse af hjemmeside, er der også meget mere læsestof omkring dette på Miruco.dk.

Online Markedsføring – Annoncering

Annoncering på Google AdWords er en meget effektiv måde, at skabe hurtig trafik på. Dog er det vigtigt at udvælge de bedste søgeord i forhold til ens egen online strategi. I forhold til at minimere omkostningerne på annoncering, er det samtidig også en god idé at foretage SEO, således omkostningerne på annoncering bliver minimeret på sigt. Advertorials er en af de mest effektive løsninger i forhold til at minimere omkostningerne på annoncering.

Det er vigtigt at foretage en dybdegående søgeordsanalyse før der udarbejdes en Google AdWords kampagne, da den ellers risikerer at blive ineffektiv og unødigt omkostningsfuld.

Hvis du ønsker hjælp til at strukturere din kampagne eller blot dine søgeord, kan du fordelagtigt anvende kontaktinformationerne her på siden.

Online Markedsføring – Søgemaskineoptimering (SEO) online markedsføring priser, SEO, bestil tilbud

Søgemaskineoptimering (SEO) har længe været en nødvendighed for alle, som ønsker at have succesfuld online markedsføring. De uanede mængder af tid, som SEO kan kræve, skyldes blandt andet, at der kan være ufattelig meget konkurrence i at ligge nummer 1 på et givent søgeord.

Derfor er det vigtigt at foretage en god søgeordsanalyse, således indsatsen kan spredes ud på flere søgeord. Endvidere giver det også større muligheder for at opnå den ønskede trafik på siden.

Hvis du ønsker at læse mere omkring SEO-ydelsen hos Miruco.dk, kan du med fordel klikke på følgende link: Søgemaskineoptimering (SEO). Linkbuilding hører også under denne kategori. Anvend kontaktinformationerne på siden for at få hjælp til din SEO indsats.

Online Markedsføring – Social Media Marketing (SMM)

Social Media Marketing (SMM) kan have en betydelig vigtighed i forhold til at kommunikere online, men eftersom der er så mange medier, er det også vigtigt at vælge det rigtige. Det er samtidig også vigtigt at anvende det givne medie rigtigt i forhold til mediets generelle målgruppe, samt ens egen primære målgruppe.

En af hovedreglerne for SMM er, at LinkedIn fungerer bedst i forhold til B2B, hvor Facebook og Instagram er bedre i forhold til B2C i de fleste sammenhænge. Du kan læse meget mere omkring SMM ved at finde undersiden oppe i fanen.

Hvis du ønsker hjælp til online markedsføring, kan kan følgende link fordelagtigt anvendes.

Få et tilbud fra et professionelt SEO bureau

Contact Us