Politik

I forhold til politik, er der naturligvis en masse forskellige retninger og meninger. I forhold til dette meget omfattende emne, er det relevant med deltagelse og modstand, da diskussion er med til at opnå en højere forståelse af delelementerne. Deltagelse er derfor særdeles essentielt i forhold til diskussion af politik.

I det følgende ses der nærmere på nogle centrale begreber i forhold til politik, samt relevante emner, der kan være interessante at analysere nærmere.

Interessante emner

I dette afsnit ses der nærmere på interessante emner, som kan have relevans i det nuværende samfund.

Consumerism

Consumerism, konsumerisme, forbrugerisme, eller bare forbrugersamfundet, hænger stærkt sammen med materialismen, da det æstetiske har en betydelig vægt hos den enkelte. Det er dermed ikke det etiske, som ligger til grund for dette samfund. Forholdet mellem individet og markedsøkonomien, er det drivende i forhold denne type af verdensforståelse.

Vejen til lykke, ses gennem opfattelsen af at forbruge som individ i en materialistisk livsstil.

A Requiem For an American Dream

A Requiem For an American Dream, er en film, der omhandler professor Noam Chomskys syn på det  forbrugersamfund som vi har i verden i dag, hvor magten og rigdommen, er i hænderne på nogle få udvalgte. Filmen er baseret på 4 års interviews, hvor Noam Chomsky udleder de forklarende principper for uligheden i det nuværende samfund, hvor de mest velhavende favoritiseres på bekostning af flertallet.

Begreberne The Super Rich og Mindless Consumers fra filmen, giver et godt billede af den grad af consumerism det nuværende samfund har “opnået”. The Super Rich, herunder mange af de store bank- og papirfolk, bliver rigere, hvor alle andre bliver fattigere.

Filmen A Requiem For an American Dream, giver således en dybt tankevækkende, og gennemtrængende indsigt i, hvad det nuværende niveau af consumerism, kan få af konsekvenser for samfundet (A Requiem For an American Dream, 2015).

Lobbyisme

I forhold til politik, er det særdeles vigtigt at kende de forskellige begreber. Et begreb, som er vigtigt, men bruges alt for lidt i både dansk og international politik, er lobbyisme.

Lobbyisme, lobbyarbejde eller politisk påvirkning er en tilgang, som anvendes af store interessenter i forhold til politik. Disse interessenter kan være virksomheder, organisationer og andre som har betydelig kapital til rådighed.

Lobbyarbejde er eksempelvis, når en politiker i folketinget, bliver kontaktet af en virksomhed eller organisation, hvor virksomheden eller organisationen ønsker nogle afgifter nedsat i branchen for at opnå nogle fordele. Lobbyisme kan derfor give problemer i forhold til politikernes pålidelighed med henblik på de forslag de fremlægger.