Teknologi

Velkommen til hjemmesiden, mit navn er Michael Rude Cortzen. Denne sektion kommer til at omhandle teknologi, da teknologien i dag, nærmest er uundværlig i forhold til at få hverdagen til at fungere på så højt plan som den gør i det nuværende samfund.

Den teknologiske udvikling er meget fremadgående, hvilket også har medført en stor vækst i Danmark og andre større dele af verden. Bloggen vil se på de mange aspekter i forhold til teknologi, hvoraf disse blandt andet er følgende:

  • Hvad er nyt inden for den teknologiske udvikling?
  • Hvordan kan ny, såvel som gammel teknologi udnyttes, eller udnyttes yderligere?

Derudover benyttes denne del af siden også til at komme med tips, hjælp og fif i forhold til at udnytte teknologi yderligere i hjemmet eller andre steder. Hvis du har nogle idéer i forhold til videoer eller lignende, er du velkommen til at sende en mail.

I forhold til det nuværende samfundsmæssige udgangspunkt, er der en masse regler og normer, som begrænser brugen af teknologien. Dette er dog bare et faktum indtil samfundet ændrer sig, men dette er også noget, der tages fat på i forhold til emnet.

Virtual Reality (VR)

En teknologi, der er set meget på her på siden, er Virtual Reality. Det skyldes blandt andet, at det har været et stort fokus i mange forskellige projekter og cases på kandidatuddannelsen IT, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet.

Virtual Reality er en teknologi, som har flere forskellige grene, og derfor en række forskellige anvendelsesmuligheder. Den mest anvendte og tilgængelige er “headtracking”, som er den teknologi, der anvendes i Samsung Gear.

Der er en lang række fordele ved VR-teknologien, hvoraf nogle af disse opstilles herunder i en punktopstilling.

  • Se verden med nye øjne, og få en større forståelse af eventuelle problemstillinger
  • Større motivation hos brugeren gennem anvendelsen af det teknologiske artefakt

Hvis du ønsker at læse mere omkring Virtual Reality, er der udarbejdet en række forskellige cases, der er uploaded som indlæg her på siden.

Virtual Reality og Aktørnetværksteori

En af disse cases, som er udarbejdet, omhandler Virtual Reality, Aktørnetværksteori og køreskoleundervisning. I denne case, anvendes både Latour og Callon til at belyse de strategiske muligheder i forbindelse med at anvende VR i køreskoleundervisningen.

I forhold til et andet projekt, der ikke er udgivet (endnu), anses VR i køreskoleundervisningen som en mulighed til at øge trafiksikkerheden.