Brug denne SWOT-opsamling som inspiration til din egen læring. Husk at der ligger et bagvedliggende arbejde bag overblikket og konklusionerne, som kan være lavet via intern og ekstern analyse. Det er også vigtigt med kildeangivelser, hvilket dette eksempel mangler. 

Her følger en SWOT-analyse med afsæt i firmaet PILGRIM A/S, i forbindelse med et forestående strategisk samarbejde.

Stærke sider:

Svage sider

–          Bredt distributionsnet

–          Stor eksporterfaring

–          Løbende kvalitetskontrol (Kina)

–          Stærkt brand

 

–          Utilstrækkelig udnyttelse af e-handel

–          Ikke trendsættende/markante

–          Ingen samarbejdserfaring

Muligheder

Trusler

–          Styrkelse af brand

–          Udvidelse af marked

–          Udvidelse af målgruppe

–          Udvidelse af distributionskanaler

 

–          Risiko for efterligninger

–          Skeptiske forbrugere

–          Risiko for modstridende samarbejdsværdier

 

Stærke sider

Bredt distributionsnet:

Fordi de har 5000 forhandlere.

Stor eksporterfaring:

De har forhandlere over hele verden.

Løbende kvalitetskontrol

Sikrer at kvaliteten opretholdes på det rette niveau, ved at have et kontor i Kina, hvor deres produktion foregår.

Stærkt brand

Igennem deres mange forhandlere har PILGRIM formået at opbygge et stærkt brand, som ligger i konsumenternes bevidsthed

Svage sider

Utilstrækkelig udnyttelse af e-handel:

PILGRIM A/S har benytter sig kun af e-handel i forbindelse med deres herre-kollektioner. Dvs. de udnytter ikke den mulighed der er, for at tilbyde e-handel ved damekollektionerne.

 Ikke trendsættende:

PILGRIMS smykker har et personligt præg, hvilket gør dem unikke, men samtidig følger PILGRIM modebranchens trends, og bestemmer derfor ikke udelukkende selv, hvilke kollektioner, de sender ud.

Ingen samarbejdserfaring:

PILGRIM har ikke tidligere indgået et strategisk samarbejde med andre virksomheder, hvilket kan besværliggøre situationen, da PILGRIM indtil nu egenhændigt har kunnet tage beslutninger og kun har skullet varetage deres egne interesser.

Muligheder

Styrkelse af brand:

Et strategisk samarbejde giver PILGRIM A/S en mulighed for at promovere deres virksomhed og navn yderligere

Udvidelse af marked, Udvidelse af målgruppe, Udvidelse af distributionskanaler:

Det giver dem, alt efter, hvilket virksomhed samarbejdet indgås med, yderligere mulighed for at komme ind på nye markeder og henvende sig til en ny målgruppe samt udvide deres distributionskanaler, og herved opstår igen en mulighed for bredere kendskab til virksomheden

Risiko for efterligninger:

Hvis vi antager at det nye samarbejde skal resultere i et nyt produkt kan der opstå risiko for, at andre virksomheder opsnapper idéen og lancerer et lignende produkt, hvilket vil skabe øget konkurrence, som i sidste ende kan komme til at presse prisen, så markedet ikke længere er så attraktivt, som tidligere. Derfor er det vigtigt at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt produkt, også selv om der ikke umiddelbart findes lignende produkter på markedet.,

Skeptiske forbrugere:

I forbindelse med at PILGRIM A/S indgår et strategisk samarbejde, kan der være risiko for, at forbrugerne er skeptiske overfor idéen. Derfor er det naturligvis vigtigt at sørge for, at der er grundlag for det pågældende samarbejde, inden det indgås endeligt.

Risiko for modstridende samarbejdsværdier:

Der vil, i situationer hvor uafhængige virksomheder arbejder sammen, være risiko for, at parterne ikke lægger vægt på de samme værdier, hvilket i værste tilfælde kan føre til stridigheder. Derfor er det igen vigtigt, at analysere begge virksomheder, for at sikrer at deres grundlæggende værdier ikke strider mod hinanden.

Eksempel 2 – SWOT-analyse for Microsoft og Sony Ericsson:

Efter igennem de foregående analyser at have fået klarlagt konkurrencesituationen, mikro- og makroforholdene, mangler vi at se på det nye produktsamarbejdes stærke og svage sider, samt at se på de muligheder og trusler, som kan forekomme. Til dette har vi valgt at bruge en SWOT-analyse.

Interne forhold

Stærke sider (S)

Svage sider (W)

 

 • Unikt produkt.
 • Sony Ericsson har god erfaring med det danske marked
 • Computer og mobil i ét produkt
 • Samlet produkt til en stærk og konkurrerende pris
 • Begge firmaers brand er godt, bredt og troværdigt

 

 

 • Et nyt samarbejde kan skabe usikkerhed
 • En ny teknologi for Sony Ericsson
 • Produktet er ikke positioneret på markedet
 • Mange funktioner kan skabe manglende fokus
 • Batterilevetid
 • For højt prisniveau

Eksterne forhold

Muligheder (O)

Trusler (T)

 

 • Udvidelse til EU
 • Kan overraske konkurrenter
 • Øgede markedsandele for Sony Ericsson
 • Øget ønske om mobilitet
 • Udbredelse af trådløst netværk

 

 • Nyudvikling og hurtigudvikling af det teknologiske marked
 • Hård konkurrence på markedet
 • Forbrugerskepsis overfor det nye produkt
 • Det faldende salg af PDA’er i EU kan forplante sig til de danske forbrugere

 

Konklusion på SWOT-analysen:

Det er vigtigt at foretage en reducering af analysens svage sider. Den faktor, at der er tale om et nyt produkt betyder, at der skal gøres en stor indsats for at positionere det på markedet. Det er vigtigt at holde fokus på, at de enkelte funktioner i produktet virker efter hensigten. Hellere have færre funktioner, der virker godt, end mange funktioner, der ikke virker ordentligt. Ydermere er det vigtigt at foretage en konvertering af de svage sider således, at de i stedet udnyttes konstruktivt og dermed bliver en styrke. Valget med at markedsføre UMPC’en til en yngre målgruppe og til en lavere pris end andre mærker, kan give en mulighed for at vinde større markedsandele.

Både Sony Ericsson og Microsoft har et godt og veletableret brand og derfor kan en fremtidig udvidelse til EU være oplagt.