Affordances begrebet

Denne artikel omhandler affordances begrebet, og er skrevet i forbindelse med en større opgave på uddannelsen IT, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet i København.

Barnet der brænder sig på en kogeplade og efterfølgende afholder sig fra at røre ved det glødende spyd, har formået at lave en perception af sine sansede oplevelser. Ifølge den amerikanske psykolog James Gibson (1904-1979), handler barnet ikke erfaringsbaseret, når det afholder sig fra at tage fat om det varme spyd. Gibson har introduceret det han kalder ´”The Ecological Approach to Visual Perception” i bogen af samme navn (Gibson, 1979). Gibsons økologiske psykologiprincip, beskriver hvordan ting, der eksistere i miljøet, i sig selv indeholder meninger og værdier som kan “perciperes” med vores sanser. Dette skal ses i kontrast til den del af den kognitive psykologi, der mener at vores perception dannes på baggrund af tidligere erfaringer (Neisser, 1976).

Gibson benytter sig af begrebet affordances til at beskrive, hvordan elementer i miljøet indbyder til at blive benyttet på en bestemt måde af mennesker og dyr (Gibson, 1979). Et eksempel på dette kunne eksempelvis være håndtaget på en tekop som indbyder til at man holder i det, eller en stikkontakt der indbyder til at man trykker på den. Dette princip kalder Gibson for affordances, som handler om at mennesker percipere verden gennem den information som eksempelvis tekoppen eller stikkontakten giver os, og som mennesket således handler intuitivt på (Gibson, 1979).

Anvendelse af affordances begrebet

Gibson anvender endvidere affordances-begrebet i forhold til at beskrive, hvordan forskellige elementer i naturen, muliggør diverse former for handlinger. Dette for de levende organismer i miljøet. Det kan eksempelvis være i form af at gå på vandoverfladen som et insekt til at komme over på den anden side af en sø, hvor en abe ville svinge sig over ved hjælp af lianer. På den måde fungerer vandoverfladen som en affordance for insektet, og lianerne som affordance for aberne. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *