Dette indlæg omhandler et eksempel på en PESTEL analyse foretaget med udgangspunkt i Ekspertvalg i forbindelse med studiet international handel og markedsføring i 2015. Dette ved brug af sekundær data, der er tilgængeligt på internettet. Vigtigt: Anvend kun dette eksempel som inspiration, da der er mange måder at foretage en PESTEL-analyse på. Husk også, at de forhold, som findes frem til i en PESTEL-anaylse, højst sandsynligt kun er et glansbillede af, hvor mange faktorer, som egentlig eksisterer i situationen. Selvfølgelig kan man altid afdække mere, men som reelt er tid også en faktor. Derfor vil alle konklusioner blive foretaget med udgangspunkt i det fundne, der som reelt ikke er det fulde billede, fordi hvordan defineres det fulde billede. Se også PEST-anaylse med fokus på Sunweb.


I dette afsnit foretages en PESTEL-analyse, som består af at analysere følgende eksterne forhold for Ekspertvalg: Politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige. Politik, miljø og lovgivning kædes sammen (Hvorvidt man bør gøre dette, kan der være delte meninger omkring).

Pest analyse eksempel for Ekspertvalg

Eftersom Ekspertvalg.dk, er en dansk hjemmeside, tages der derfor udgangspunkt i Danmark. Formålet med PESTEL, er at ende med en konklusion på de eksterne faktorer, som kan påvirke Ekspertvalg.dk strategisk. For overblikkets skyld, opstilles tabellen først, og grundlaget efterfølgende. Ofte er det tabellen, som er det vigtige i forhold til at tage beslutningen, og selve analysen kan vedhæftes som bilag.

Ekspertvalg, skal være opmærksom på følgende forhold i PESTEL-analysen, hvilke kan opsummeres således:

PESTEL – Politiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige faktorer

Når et marked undersøges, er det relevant at se nærmere på de politiske, miljømæssige lovgivningsmæssige faktorer, som gør sig gældende på markedet. Som etisk korrekt firma, bør man naturligvis følge alt lovgivning, som eksisterer på markedet. Helt grundlæggende, skal man som virksomhed følge lovgivningen om markedsføring i Danmark. Dette indebærer blandt andet, at Ekspertvalg ikke må overtræde konkurrencelovgivningen. Ekspertvalg, skal derfor være opmærksom på ikke at få monopolstatus.

For en virksomhed som Ekspertvalg.dk, er er dog også andre særdeles relevante love og politikker, som skal overholdes. Eftersom Ekspertvalg, markedsfører sig selv på Google og Facebook, skal de også følge deres regler, hvis de vil være succesfulde på disse platforme.

På siden omkring SEO og relationsmarkedsføring, nævnes en lang række af de variable som man skal tænke over i forhold til markedsføring på Google. Helt konkret er det svært at finde officielle regler fra Google omkring ting de ikke vil have, da deres søgerangering i høj grad bygger på aspekter fra relationsmarkedsføring, samt etiske og rationelle aspekter. Dog fandtes et svar fra en Google webmaster, som beskriver nogle få ting, som man ikke skal gøre.

Denne Google webmaster, skriver, at følgende ting vil blive betragtet som snyd, og kan potentielt fjerne siden fra deres søgemaskine: Lister med søgenøgleord, forsøge at gemme sider på hjemmesiden med henblik på kun at vinde SEO-værdi eller andre vildledende SEO-taktikker.

I forhold til Facebook, er der også en række forhold som skal overholdes. Dog er disse forhold ikke så relevante i forhold til B2B marketing.

Ganske kort, blotlægges den generelle politik i Danmark, som er kendetegnet ved mange velfærdsydelser og dermed et højt skattetryk. Det er dermed i høj grad socialistisk politik, som bliver ført. Der er gennem mange år blevet ført ekspansiv finanspolitik, som i høj grad bidrager til nok verdens største offentlige sektor. Dette gør det selvfølgelig muligt for selv de dårligst stillede at have en meget god tilværelse. På den anden side, bliver man som virksomhed ramt af et skattetryk, som er meget højt i forhold til andre lande. I 2015, er selskabsskatten i Danmark 23,5%.

Eftersom Danmark er medlem af en række fællesskaber, er der også en global påvirkning. Dette er der blandt andet miljøpolitisk i form af fokusset på at reducere CO2-udslippet.

PESTEL- Samfundsøkonomiske faktorer

Det er nødvendigt at foretage en beskrivende økonomi-analyse for Ekspertvalgs marked. Der tages udgangspunkt i antallet af potentielle kunder for Ekspertvalg, hvilket primært er etablerede danske virksomheder, som kan have behov for prissammenligning af forskellige produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Der ses en nedadgående trend i antallet af virksomheder, hvor der haves 298.548 etablerede virksomheder i 2013. Det vil ikke være muligt at afsætte til alle virksomheder, grundet en lang række variable. Det kan blandt andet være fordi virksomhederne har valgt at have deres egen indkøbsafdeling med egne specialister, og derfor ikke har behov for at få en ekstern virksomhed til at anskaffe tilbud på produkter. Dog må det antages, at det højst sandsynligt, er muligt at afsætte til et udsnit af det totale antal virksomheder.

Der ses ligeledes en nedadgående trend i antallet af iværksættervirksomheder, hvor der i 2013 er 164 nye højvækstiværksættervirksomheder. Dette må vurderes som værende mindre godt for Ekspertvalg, da nye virksomheder gerne har behov for en lang række nye produkter og ydelser, som Ekspertvalg kan hjælpe med.

Valutakurserne vurderes til at have mindre betydning for Ekspertvalg.

Renteniveauet er på sit laveste (2015), og det forventes ikke, at renten vil stige markant foreløbigt. Derfor er renten ikke et risikobetonet emne for Ekspertvalg, og kan derfor ikke have betydelig indvirkning på virksomhedens fremtidige tiltag i øjeblikket.

PESTEL – Sociokulturelle faktorer

I forhold til de sociokulturelle faktorer, er der en lang række variable, som kan ses nærmere på. Eftersom indlægget omhandler en internetforretning, ses der nærmere på danskernes medievaner. Dette for at kunne give et billede af hvilke enheder, der benyttes og er i vækst i forhold til at begå sig på internettet, samt benyttes til at indsamle information. Eftersom Ekspertvalg også sælger webshops, hjemmesider og andre produkter som er relevante for en virksomhed til at nå slutbrugeren på nettet, er det relevant at se nærmere på disse medievaner.

DR har i samarbejde med en række kendte analyseinstitutter, udarbejdet en rapport over medieudviklingen i Danmark for 2014. Det fremgår i denne rapport, at danskerne i høj grad anvender deres computer til at gå på nettet. Computeren indtager altså førstepladsen, hvor mobilen kommer på andenpladsen efterfulgt af tabletten. Det skal dog siges, at andelene af mobil- og tabletbrugere, er meget interessante. De daglige andele ser således ud:

  • 65% går på nettet via computeren
  • 51% via smartphone
  • 35% benytter tablet

Sammenligner man dette med år 2013, er computeren faktisk gået markant tilbage med hele 8%. Andelene var fordelt således i 2013:

  • 73% bruger computeren til at gå på nettet
  • 46% anvender smartphone
  • 32% benytter tablet.

Facebook, er stadigvæk det mest anvendte sociale medie i 2014, hvor hele 59% af danskerne er aktive på dette medie. Dette er meget interessant for virksomheder, som endnu ikke eksisterer på Facebook, da der kan være meget at hente, hvis man finde ud af at engagere sine fans.

PESTEL – Teknologiske faktorer

Uden teknologien, var det ikke muligt at foretage digital markedsføring. Derfor er de teknologiske faktorer yderst relevante i forhold til denne undersøgelse.

Som tidligere beskrevet, er det svært at finde data for, hvad virksomheder besidder og anvender i markedet. Derfor tages der igen udgangspunkt i tal fra Danmarks statistik omkring danskerne generelt. Dette giver et fingerpeg på den generelle udvikling, hvilket til en vis grad kan overføres til erhvervslivet, og ellers har relevans i forhold til slutbrugeren, hvilket også er relevant for Ekspertvalg.

Ud fra ovenstående tabel, ser det absolut ikke ud som om at computeren er på vej ud i forhold til smartphones og tablets. Den bliver bare anvendt mindre i det daglige, hvilket muligvis skyldes, at det er lettere at finde noget hurtig information på en smartphone eller tablet, men hvis der skal foretages længerevarende arbejde, er det computeren, som bliver benyttet.


Har du forslag til andre artikler, må du meget gerne sende mig en mail via kontakt-siden. Hvis du ønsker en referenceliste i forbindelse med denne PESTEL-analyse, er du også velkommen til at kontakte mig. Det er også muligt at bestille et tilbud på digital markedsføring eller et tilbud på SEO. Anvend blot kontaktinformationerne her på siden.